PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Názov kurzu:

Názov firmy:

Meno, priezvisko, titul:

Adresa:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Mená ďalších osôb:Potvrdzujeme, že sme sa oboznámili so zmluvnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasíme.
a ze s nimi v plnorozsahu suhlasime.
aaaaa

 

Naše dlhoročné skú- senosti pri vzdelávaní spracovávajú všetky oblasti, ktoré ako „úspešný podnikový controller“ nevyhnutne potrebujete.
Program na rok 2023 nadväzuje na vzdelávanie v roku 2022. Obsah prednášok sme zamerali na teoretické znalosti a súčasne na praktické skúsenosti.

a Nové kurzy

Ďalšie kurzy a semináre vhodné pre pracovníkov ekonomických a controllingových oddelení sú sprístupúnené na adrese:
www.mentis.sk
 
Copyright © 2023 Akademia controllingu. All rights reserved.