OBSAH SEMINÁROV

Školenia / semináre

1. modul
- Personálny controlling a HR manažment
2. modul - Hodnotenie ekonomickej pozície firmy
3. modul - Nákladový controlling a tvorba nákladových anal.
4. modul - Posúdenie úrovne bonity firmy
5. modul - Podnikové plánovanie a controlling investícií
6. modul - KPI-KEY PERFORMANCE INDIKATORS a HR ukaz.
7. modul - Krízový manažment v riadení firmy
8. modul - Cost & Benefits analysis & CVA analýza
9. modul - Profesionálny controlling
10. modul - Cash flow a finančné plánovanie a riadenie
11. modul - Moderné finančné plánovanie a riadenie
12. modul - Balanced Scorecard-riadenie výkonnosti firmy
13. modul - Excel I - Dashboardy, grafy a makrá
14. modul - Digitálny controlling pre 21. storočie
15. modul - Ekonomika pre neekonómov
16. modul - Finančný controlling a finančné plánovanie
17. modul - Nákladový controlling - kalkulácie a cenotvorba
18. modul - Hodnotenie výkonnosti podniku, BSC a X-matrix
19. modul - Plánovanie, rozpočotvanie a kontrola fin. plánu
20. modul - Finančný controlling a riadenie cash flow a likv.
21. modul - Ekonomické minimum pre manažérov v praxi
22. modul - Finančný controlling a interpretácia výsl. firiem
23. modul - Controlling HR a personálny audit

 

Naše dlhoročné skú- senosti pri vzdelávaní spracovávajú všetky oblasti, ktoré ako „úspešný podnikový controller“ nevyhnut- ne potrebujete.
Program na rok 2023 nadväzuje na vzdelávanie v roku 2022. Obsah prednášok sme zamerali na teoretické znalosti a súčasne na praktické skúsenosti.

aNové kurzy.

Ďalšie kurzy a semináre vhodné pre pracovníkov ekonomických a controllingových oddelení sú sprístupúnené na adrese:
www.mentis.sk

 
 
Copyright © 2023 Akademia controllingu. All rights reserved.