OBSAH SEMINÁROV

Školenia / semináre

1. modul
- Nákladový controlling - kalkulácie a cenotvorba
2. modul - IFRS / US GAAP
3. modul - Optimalizácia procesov-posudzovanie efektívnosti
4. modul - Controlling HR a personálny audit
5. modul - Excel I - Dashboardy, grafy a makrá
6. modul - Controlling v roku 2017
7. modul - Moderné controllingové analýzy
8. modul - Benchmarking a controlling cez Index podniateľa
9. modul - Finančné riadenie firmy
10. modul - Hodnotenie rozhodujúcich finančných ukazovat.
11. modul - Projektkový controlling a projektové riadenie
12. modul - Moderný manažérsky reporting a KPI´s
13. modul - Manažérsky reportina a tvorba Dashbordov
14. modul - Riadenie nákladov a ziskovosti firmy
15. modul - Nákladový controlling-kalkulácie a rozpočty
16. modul - Medzinárodné štandardy účtovného výkaznictva
17. modul - Excel špeciál-Excel nielen pre controllerov
18. modul - Ukazovatele výkonnosti, manažérsky reporting
19. modul - Hodnotenie ekonomickej pozície firmy
20. modul - Novinky v IFRS. Príklady a prípadové štúdie
21. modul - Investičný a finančný controlling
22. modul - Investičný a finančný controlling a fin. plán.
23. modul - Začíname: Pracujeme v tíme 1, 2, 3

 

Naše dlhoročné skú- senosti pri vzdelávaní spracovávajú všetky oblasti, ktoré ako „úspešný podnikový controller“ nevyhnutne potrebujete.
Program na rok 2017 nadväzuje na vzdelávanie v roku 2016. Obsah prednášok sme zamerali na praktické skúsenosti.

aNové kurzy.

Ďalšie kurzy a semináre vhodné pre pracovníkov ekonomických a controllingových oddelení sú sprístupúnené na adrese:
www.mentis.sk

 
 
Copyright © 2006 Akademia controllingu. All rights reserved.